VALVE CARE- מיכל הברגה

153377

סט – 3 יח'   מיכל עם הברגה – שמן  שסתומים למשמנת גז .

יצרן – WYNN'S

תכליתו של מוצר זה הינה הגנה על השסתומים ותושבותיהם .

תכולת כל מיכל  –   500  מ"ל מספיק ל  5000-7000  ק"מ . מיכל שמורכב בהברגה  .

דילוג לתוכן