תקנון:

מבוא

  • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו בעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
  • אקודרייב בע"מ (להלן: "בעלי האתר" ), המפעילים את האתר co.il (להלן ה"אתר")מכבדים את פרטיותו של בגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן:"הגולש"). מאחר וכשהחליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.
  • מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש , מהם נוהגי שם בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר .
  • החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת , אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שנרכשו לאחר השינוי .
  • תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד , אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.

כללי

2.1 באתר יש חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ואו שירותים מסוג אביזרי רכב. באתר מוצגים גם כתבות , תוכן , מידע , פרסום כללי ושירותים שונים .רשאים להשתתף בני 18 ומעלה , בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל .

2.2 הגלישה בחנות האתר /או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות .  המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ על –פי דין .

2.3 ניתן לבצע קנייה בכרטיס אשראי בתשלומים שווים ללא ריבית לפי התנאים אשר רשומים ליד כל מוצר ומוצר .

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

 

2.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל , החברה תהא רשאית למנוע ממך את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך הודעה על כך מראש כמפורט בכל אחד מן המקרים להלן:

2.4.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

 

2.4.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ובכלל זה לקוחות החברה ו/או כל צד ג' מטעמם.

 

2.4.3 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי, לרבות זיהוי פעילות פלילית בכרטיס אשר זוהתה בטרם השימוש ע"י החברה .

 

2.4.4 כל מקרה אחר שיש בו כדי למנוע ממך בצוע פעולה באתר ע"פ כל דין .

 

 

שימוש   באתר

3.

המוצרים באתר מוצגים בתום לב עם כל פרטיהם ותדירות ההחלפה המקובלת בתחום . אולם אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופן ההתקנה .ברכב .

אקודרייב בע"מ  לא אחראית בשום אופן ובשום תנאי על ההתקנה של רכיב במערכת גפ"מ –      שבוצעה לא אצל מתקין מורשה גפ"מ (של ממשרד התחבורה)  נא לבקש מהמתקין לבדוק את המוצר לפני התקנתו . חברת אקודרייב תמליץ בחום ותשתף הנוגע להרכבת ותפעול המוצרים, אך יש לקבל זאת כהמלצה בלבד!
הרכישה  /תשלום-  ביצוע/שלב  הקנייה

 

4.1  ביצוע ההזמנה

 

 . ביצוע הזמנה שלך אצל  אקודרייב בע"מ  מהווה קבלה של הצעתנו  למכור את המוצרים באתר בכפוף לזמינות ובהתאם לתנאים הכלולים בהתניות ההזמנה אלה. אקודרייב בע"מ  בהתאם לשיקול דעתה, עשויה להשלים את ההזמנה על ידי עיבוד התשלום שלך והשילוח של המוצר  . אף הזמנה אינה נחשבת כמושלמת עד אשר המוצר נשלח. אם אנו לא יכולים להשלים את ההזמנה שלך, אנו נודיע לך באמצעות כתובת הדוא"ל או פרטי התקשרות אחרים אשר סיפקת עם ההזמנה שלך. תאריכי מסירה ו/או שילוח הניתנים בהקשר לכל הזמנה שהיא הם בבחינת הערכות בלבד ואינם מייצגים תאריכים קבועים או מובטחים באחריות.

 

4.2  סליקה

 

ניתן לשלם . בכרטיסי   אשראי  :   יזה ./ ישרכארט/ מסטרכארד

 

חברת.אקודרייב בע"מ משתמשת בחברת פיי פלוס, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקה ואבטחת המידע.

הסליקה עומדת בדרגת אבטחה גבוהה ביותר שמונהגת  בחברות האשראי הבי"ל  תקן

LEVEL 1) (PCI-DSS

 

4.3 מגבלות על כמויות. חברת אקודרייב בע"מ       הרוכשת את כל מוצריה ישירות מהיצרנים המקוריים שלהם.) או ממוכרי משנה המורשים על ידי היצרן. עשויה להגביל או לבטל כמויות זמינות לרכישה בכל הזמנה שהיא על פי כל בסיס שהוא, ולשנות את הזמינות או את משך כל אחת מההצעות המיוחדות בכל זמן.

 

4.4 חוסר מלאי. אם מוצר שהזמנת אינו במלאי בזמן ביצוע ההזמנה, אתה יכול לבחור שהוא ישלח אליך במשלוח העוקב. אלא אם נקבע אחרת באתר, יחולו דמי משלוח נוספים על כל משלוח.

 

4.5 תקשורת אלקטרונית. כאשר את/ה מבצע/ת הזמנה באמצעות האתר, את/ה נדרש/ת לספק כתובת דוא"ל חוקית, אשר אנו עשויים להשתמש בה כדי לתקשר אתך ביחס למצב ההזמנה שלך, ולספק לך כל הודעות אחרות, גילוים או תקשורת אחרת ביחס להזמנה שלך. את/ה מסכים/מה כ אקודרייב בע"מ  לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו שיגרם לך, או לכל מידע שאת/ה לא תקבל/י, כתוצאה ממחדל שלך בהספקה ובתיקוף של כתובת דוא"ל חוקית או כתוצאה מכשל של מערכת הדואר האלקטרוני שלך, מסנני דואר זבל, או מכשולים אחרים לקבלתך את התקשורת מחוץ לשליטתה הסבירה של אקודרייב בע"מ

 

4.6. ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי אבל

 

 

 

תנאי משלוח ואספקה

5.1   הזמנה דרך האתר :ניתן להזמין מוצרים דרך האתר ולקבל אותם עם שליח עד הבית או לחילופין באיסוף עצמי באזורים מסוימים .

. הלקוח או מי מטעמו שמגיע לאסוף יחתמו על גבי מסמך המאשר את איסוף וקבלת הסחורה לשביעות רצונו

 

5.2  טעויות מלאי עלולות לקרות, לפיכך, במידה ומוצר שהוזמן אינו זמין במלאי על אף האמור באתר, יינתן ללקוח צפי להגעת המוצר למלאי והלקוח יהיה רשאי על פי שיקול דעתו לבטל את ההזמנה כמפורט בתקנון זה או להזמין מוצר חילופי הקיים במלאי או להמתין להגעת המוצר למלאי, ואולם בכל מקרה לא תעמוד לו כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך. על אף האמור, במקרה שיחסר מוצר במלאי תהא לחברה זכות לבטל את העסקה וכמובן להשיב ללקוח כספים ששילם ולבטל את חיוביו ואולם לא תעמוד ללקוח כל זכות לקבל פיצוי כלשהו בגין כך.

 

5.3 איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים  כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.

– מובהר, כי ניתן להשלים רכישה המתבצעת באתר באמצעות פניה טלפונית ישירה למוקד שירות הלקוחות ולמסור את פרטי אמצעי התשלום בעל-פה ולא להקלידם באתר, ואולם רכישה כאמור תחשב כרכישה דרך האתר לכל דבר ועניין והיא תתאפשר רק לאחר שהלקוח יאשר במקום המתאים באתר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תנאי התקנון.

 

מדיניות ביטולים והחזרה

6.1 ביטול

. הביטול ייעשה עד 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. [בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") ] הודעה על ביטול תימסר בדואר/פקס/דוא"ל  .המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. בצירוף אסמכתא לתשלום מאת חברת אקודרייב בע"מ   לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר. דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

 

6.2 ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה-לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה משמעותית בערך המוצר.

במידה וחלה טעות כלשהי, הלקוח יוכל להחזיר את המוצר מבלי שהרכיב אותו, כשהמוצר נמצא בשלימותו באריזתו ה מקורית ובהצגת חשבונית קנייה, לא יאוחר מ- 14 יום מיום הקנייה ובהצגת חשבונית.

במידה והמוצר נשלח, יחויב הלקוח להחזיר את המוצר לחברת אקודרייב  בע"מ ורק לאחר קבלת המוצר חדש יקבל הלקוח זיכוי.

 

סמכות שיפוט

7.1  סמכות שיפוט: הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל-אביב .

7.2 על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

7.3 מבלי לגרוע מכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, החברה תהיה רשאית להפסיק באופן מידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

 

צוות האתר מאחל לכם קנייה נעימה , נשמח לקבל תגובות או הערות.